Search our archive of obituaries, death notices, memorials and acknowledgements

Searching: Obituaries, Death Notices, Memorial & Acknowledgements in United Kingdom published in 2016

Results 21 to 30 of 120,765 in United Kingdom

 • Morgans Daniel: Obituary

  Morgans Daniel

  MORGANS Daniel Trefor Yn dawel yn ei chartref ddydd Mawrth Rhagfyr 27, 2016 ar ol brwydr dewr, Trefor o Bronystwyth, Rhydyfelin yn 77 mlwydd oed; priod annwyl Mair, tad tyner Vincent a Janice,...

  Published in the Media Wales Group on 31st December 2016
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • Gunn Alwynne: Obituary

  Gunn Alwynne

  GUNN Alwynne Rees Yn dawel ar Ddydd Mawrth, Rhagfyr 27 yn ei gartref yn Heol Yr Orsaf, Llangennech, Alwynne; priod hoff y diweddar Eirian, tad cariadus Alison a Carys, tad-yng-nghyfraith annwyl...

  Published in the Media Wales Group on 31st December 2016
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • Evans Cecil: Obituary

  Evans Cecil

  EVANS Cecil (Pantyrynn) Yn dawel ar Ragfyr 26, 2016 yn Ysbyty Glangwili, yn 92 mlwydd oed, bu farw Cecil, Llysonnen, Nantycaws, Caerfyrddin; gwr annwyl Kitty, tad arbennig Eiry ac ewythr parchus....

  Published in the Media Wales Group on 31st December 2016
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • Lewis Simon: Memorial

  Lewis Simon

  LEWIS Simon and Simon Jr Son and Grandson One year today. As each day dawns we think of you, as each night falls we pray for you and throughout our lives, no matter where, in our hearts you are...

  Published in the Media Wales Group on 31st December 2016
  This announcement has 1 photo.
  See announcement