Search our archive of obituaries, death notices, memorials and acknowledgements

Searching: Obituaries, Death Notices, Memorial & Acknowledgements in Daily Post published in 2009

Results 1 to 10 of 7,779 in Daily Post

 • Darren michael Costello: Memorial

  Memorial

  COSTELLO Darren Michael january 1st, 2009. Memories of a loving husband and father. "How constantly we think of you, With hearts and eyes that fill, The love in life we had for you, In death...

  Published in the Daily Post on 31st December 2009
  See announcement
 • Mary Davies: Birthday memorial

  Birthday memorial

  D A Mary 31st December Birthday wishes we send today To a star in the sky, not far away Engraved in gold on a cloud above Just for you Nain, with all our love. Love and kisses Nain, Missing you...

  Published in the Daily Post on 31st December 2009
  See announcement
 • Gwilym owen Williams: Memorial

  Memorial

  WILLIAMS - GWILYM OWEN Shop Elim gynt. Cofion annwyl am briod hoff, Taid a hen Daid arbennig iawn a hunodd yn dawel Rhagfyr 31, 1997. 'Blyddwyn arall wedi mynd, Ond nid yw'r hiraeth ddim yn llai.'...

  Published in the Daily Post on 31st December 2009
  See announcement
 • Edward Pritchard: Death

  Death

  PRITCHARD - EDWARD. December 27, 2009, peacefully at his home Ty Melyn, Bryngwran, aged 87 years. Beloved husband of Joan, devoted father of Thelma and her husband Graham, dear grandfather of...

  Published in the Daily Post on 31st December 2009
  See announcement
 • Maud Evans: Death

  Death

  EVANS - MAUD. December, 24th, 2009. Peacefully at Ysbyty Gwynedd, of 6, Porth y Felin, Holyhead, aged 84 years. Beloved wife of David (Dai). (She will be sadly missed by family and friends)....

  Published in the Daily Post on 31st December 2009
  See announcement
 • William eryl Jones: Death

  Death

  JONES - WILLIAM ERYL. Rhagfyr 24 yn Hosbis Ty'r Eos, Wrecsam, o Bentredwr, Rhosllannerchrugog, yn 84 mlwydd oed. Annwyl briod Mair, tad a thad yng nghyfraith arbennig Geraint a Marian, taid a...

  Published in the Daily Post on 31st December 2009
  See announcement
 • Jane Williams: Death

  Death

  WILLIAMS - JANE. Rhagfyr 28ain, 2009. Yn dawel yn Ysbyty Gwynedd yn dilyn salwch byr o 1 Cefn Eithin, Llangristiolus yn 78 mlwydd oed. Priod annwyl y diweddar Richard Wyn Williams, mam gariadus...

  Published in the Daily Post on 31st December 2009
  See announcement
 • Catherine ann Owen: Death

  Death

  OWEN - CATHERINE ANN (Cassie). Yn sydyn yn Ysbyty Gwynedd ar fore dydd Nadolig o 3 Argraig, Hermon, Bodorgan, yn 86 mlwydd oed. Annwyl briod y diweddar Goronwy Owen, mam dyner y diweddar Richard,...

  Published in the Daily Post on 31st December 2009
  See announcement
 • Edward elwyn Jones: Death

  Death

  JONES - EDWARD ELWYN. Rhagfyr 24, 2009. Yn frawychus o sydyn, o 8, Maes Gwyn, Llanddoged, yn 72 mlwydd oed. Priod ffyddlon ac daffy Mairwen, ffrind arbennig fu'n dad gofalus i Meurig, Carol, Sian a...

  Published in the Daily Post on 31st December 2009
  See announcement
 • Marion Ellis: Death

  Death

  ELLIS - MARION suddenly in hospital on 26th December 2009, of Cambrian Drive, Rhos on Sea and formerly of Bangor and a native of Denbigh. Aged 86 years. Dear wife of the late Gwilym Ellis, loving...

  Published in the Daily Post on 31st December 2009
  See announcement