Search our archive of obituaries, death notices, memorials and acknowledgements

Searching: Obituaries, Death Notices, Memorial & Acknowledgements in Daily Post

Results 81 to 90 of 57,840 in Daily Post

 • CEINWEN LAWES: Obituary

  CEINWEN LAWES

  LAWES - CEINWEN, July 3, 2018. Sadly passed away at the Royal Liverpool University Hospital and of Bryn Ffrydlas, Llanrwst. Aged 69 years. Mother of Carl and Clare and a fond grandmother. Dear...

  Published in the Daily Post on 21st July 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • OLWEN WILLIAMS: Obituary

  OLWEN WILLIAMS

  WILLIAMS - OLWEN, July 16, 2018. Peacefully at Ysbyty Gwynedd and of The Flats, Caernarfon Road, Bangor and formerly of Caerhun. Beloved wife of the late John, and devoted mother to Vernon and his...

  Published in the Daily Post on 21st July 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • CALVERT HUGHES: Obituary

  CALVERT HUGHES

  HUGHES - CALVERT, July 15, 2018. Peacefully at Caledonia Residential Home, Holyhead aged 84 years. Father of David and Friend to Jean. Grandfather to Emma and Lee. Great Grandfather to Grace....

  Published in the Daily Post on 21st July 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • EIFION AP GWILYM: Obituary

  EIFION AP GWILYM

  AP GWILYM - EIFION, 15 July, 2018. Peacefully in the presence of his family at his home, 19 Penrallt, Saron, aged 61 years. The beloved husband of Susannah, dear stepfather of Andrew, and treasured...

  Published in the Daily Post on 21st July 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • FRANCES CUNNINGTON: Memorial

  Memorial

  CUNNINGTON FRANCES Cofio am wraig, mam a nain annwyl a charedig a hunodd 21ain o Orffennaf 1989. Mae chwith ar dy ol, ac ein calonnau sy'n drwm, wrth feddwl amdanat, ar y diwrnod hwn Rem, Lee a...

  Published in the Daily Post on 21st July 2018
  See announcement
 • LISA SIAN JONES: Acknowledgement

  LISA SIAN JONES

  JONES LISA SIAN Dymuna Wyn, Karen Catrin, Lewis a'r teulu oll ddiolch i bawb o bell ac agos am yr holl ymweliadau, cardiau a geiriau o gysur a dderbyniwyd yn y golled sydyn o'u merch a'u chwaer...

  Published in the Daily Post on 21st July 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • DEWI GWYN EVANS: Obituary

  DEWI GWYN EVANS

  EVANS DEWI GWYN (Dewi Garej) 17eg o Orffennaf 2018. Yn dawel yn Ysbyty Bronglais, Aberystwyth, o Gwyneddfa, Cemmaes Road, yn 94 mlwydd oed. Priod annwyl Myra, tad tyner i Gwyn , Peter a Martin, a...

  Published in the Daily Post on 21st July 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • ARTHUR OWEN WILLIAMS: Obituary

  ARTHUR OWEN WILLIAMS

  WILLIAMS - ARTHUR OWEN, . Yn frawychus o sydyn ac annisgwyl yn 57 mlwydd oed o Brynarlais, Y Fron, Nefyn. Priod annwyl Gwenda, tad balch ac arbennig Lleucu, mab Megan a'r diweddar John, mab yng...

  Published in the Daily Post on 21st July 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • GWILYM HUW JONES: Obituary

  GWILYM HUW JONES

  JONES GWILYM HUW 17eg o Orffennaf 2018, yn 66 mlwydd oed, cyn Athro, o Ael y Bowl, Llanfair P.G. Priod Louise a thad annwyl Catrin, Iwan a Myfanwy, brawd hoff Anne ac Emlyn. Gwasanaeth Cyhoeddus yn...

  Published in the Daily Post on 21st July 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • JOHN CARREG GRIFFITH: Obituary

  JOHN CARREG GRIFFITH

  GRIFFITH - JOHN CARREG, Gorffennaf 18, 2018. Yn sydyn yn ei gartref, 21 Mountain Street, Caernarfon, yn 86 mlwydd oed. Priod cariadus Nancy, brawd yng nghyfraith annwyl Dilys, ewythr a hen ewythr...

  Published in the Daily Post on 21st July 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement