Search our archive of obituaries, death notices, memorials and acknowledgements

Searching: Obituaries, Death Notices, Memorial & Acknowledgements in Daily Post

Results 71 to 80 of 57,840 in Daily Post

 • JOHN GLYN HUGHES: Obituary

  JOHN GLYN HUGHES

  HUGHES JOHN GLYN Gorffennaf 18 2018 yn dawel yn Ward Alaw, Ysbyty Gwynedd yn 65 mlwydd oed. Mab fyddlon Nellie Wyn Hughes a'r diweddar Bob. Gwr annwyl Gill a thad cariadus Sian a Rhian. Brawd...

  Published in the Daily Post on 24th July 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • CAROLE LYNNE JOHNSON: Obituary

  CAROLE LYNNE JOHNSON

  JOHNSON - CAROLE LYNNE, July 14, 2018. Passed away peacefully at St David's Hospice, formerly of Old Colwyn. Loving and Cherished Mother of Samantha, Christopher, Andrew and Matthew. Beloved Sister...

  Published in the Daily Post on 23rd July 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • ANN PLUMER: Memorial

  ANN PLUMER

  PLUMER ANN Nee Warbrick 23.07.2015. (You are always in our thoughts and in our hearts. God took you before your time.) - Your loving Husband Keith, Daughter Alison, Granddaughter Nicole, Grandsons...

  Published in the Daily Post on 23rd July 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • HUGHIE JOHN STARKIE: Obituary

  HUGHIE JOHN STARKIE

  STARKIE - HUGHIE JOHN, Gorffennaf 15eg 2018. Hunodd yn ei gartref yn Maes Llwyn, Amlwch, yn 76 mlwydd oed. Gwr annwyl Rowena. Tad cariadus i Wendy, Peter a Carol. Taid a hen daid balch i'w holl...

  Published in the Daily Post on 21st July 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • CATHERINE REES WILLIAMS: Acknowledgement

  CATHERINE REES WILLIAMS

  WILLIAMS CATHERINE REES Dymuna John a theulu'r diweddar Catherine Rees Williams, 15 Ffordd Marchlyn, Caernarfon ddatgan eu diolch diffuant am y caredigrwydd a'r cydymdeimlad a dderbyniwyd yn eu...

  Published in the Daily Post on 21st July 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • VERA JANE HUMPHREYS: Obituary

  VERA JANE HUMPHREYS

  HUMPHREYS - VERA JANE, July 13, 2018. Passed away peacefully aged 94 years. Of Gobowen, and formerly of Red Castle Farm, Selattyn, and Hirnant. Beloved wife of the late William Glyn, loving mother...

  Published in the Daily Post on 21st July 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • EDWARDS: Birthday memorial

  EDWARDS

  EDWARDS Er cof am benblwydd chwaer annwyl iawn yn 80eg oed, sef Morfen Edwards, Anmor, Stryt Las, Rhosllanerchrugog. Byth yn angof. - Ansi xx.

  Published in the Daily Post on 21st July 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • GWYNFOR GLYN HUGHES: Obituary

  GWYNFOR GLYN HUGHES

  HUGHES GWYNFOR GLYN Gorffennaf 15fed 2018, yn sydyn yn ei gartref, Fron Heulog, Glan Pwll, Blaenau Ffestiniog, yn 92 mlwydd oed. Briod annwyl y dyweddar Myra, brawd hoff y diweddar Jean a Meirion,...

  Published in the Daily Post on 21st July 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • JENNIE EIRWEN HUGHES: Obituary

  JENNIE EIRWEN HUGHES

  HUGHES - JENNIE EIRWEN, 19 Gorffennaf, 2018. Yn dawel yng nghwmni ei theulu yn Ysbyty Gwynedd, ac o Llys Cadfan, Carmel, yn 89 mlwydd oed. Priod annwyl y diweddar Cledwyn, a mam gariadus Cemlyn a'r...

  Published in the Daily Post on 21st July 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • NEDW WILLIAMS: Obituary

  NEDW WILLIAMS

  WILLIAMS - NEDW, July 15, 2018. Passed away peacefully at his home Tryfan, Ffordd Llanllyfni, Penygroes after an illness bravely borne aged 71 years. Beloved husband of the late Lona, loving father...

  Published in the Daily Post on 21st July 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement