Search our archive of obituaries, death notices, memorials and acknowledgements

Searching: Obituaries, Death Notices, Memorial & Acknowledgements in Daily Post

Results 61 to 70 of 57,840 in Daily Post

 • EMYR RICHARD THOMAS: Obituary

  EMYR RICHARD THOMAS

  THOMAS - EMYR RICHARD (Emyr Chwaen), ar Orffennaf 22 2018. Yn dawel yng nghwmni ei deulu yn ei gartref Chwaen Wen Isaf, Llantrisant yn 76 mlwydd oed. Priod annwyl Margaret, tad cariadus a balch...

  Published in the Daily Post on 25th July 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • SUSAN ELIZABETH EVANS: Acknowledgement

  SUSAN ELIZABETH EVANS

  EVANS SUSAN ELIZABETH David wishes to express his sincere gratitude to all relatives and friends for the many kind messages of sympathy and support he received following the sad loss of Sue. Also...

  Published in the Daily Post on 25th July 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • OWEN JONES: Obituary

  OWEN JONES

  JONES OWEN (Now Penbrynhuddig) Gorffenaf 17eg 2018. Hunodd yn Ysbyty Gwynedd o Penbrynhuddig Abererch. Gwasanaeth Cyhoeddus yn Amlosgfa Bangor dydd gwener Gorffenaf 27ain am 11.00 y bore. Dim...

  Published in the Daily Post on 24th July 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • WILLIAM CORBETT THOMAS: Obituary

  WILLIAM CORBETT THOMAS

  THOMAS - WILLIAM CORBETT (Corby), 20 Gorffennaf, 2018. Yn dawel ym Mryn Seiont Newydd, Caernarfon, gynt o Maes Hyfryd, Ffordd Clynnog, Pen-y-groes. Priod annwyl Mary, a thad gofalus Ann, Wendy,...

  Published in the Daily Post on 24th July 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • GLYN HUGHES ELLIS: Obituary

  GLYN HUGHES ELLIS

  ELLIS - GLYN HUGHES, July 17, 2018. Peacefully in the presence of his loving family at Ysbyty Gwynedd of 11 Ciltrefnus, Gerlan, Bethesda aged 69 years. Much loved dad of Wendy, Lynn and Steven and...

  Published in the Daily Post on 24th July 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • ROBERT ALUN THOMAS: Obituary

  ROBERT ALUN THOMAS

  THOMAS ROBERT ALUN July 19, 2018. Peacefully at Ysbyty Gwynedd, aged 92 years of 3 Edward Street, Penmaenmawr. Loving husband of the late Megan and Bronwen, devoted father to Si�n and the late...

  Published in the Daily Post on 24th July 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • ROSALIND JULIA OWENS (NEE FROSSELL): Acknowledgement

  ROSALIND JULIA OWENS (NEE FROSSELL)

  OWENS (NEE FROSSELL) ROSALIND JULIA Dymuna Geriant Owens a'r teulu ddiolch am bob arwydd o gydymdeimlad a ddangoswyd tuag atynt yn ddiweddar. Casglwyd swm anrhydeddus o �487 ar gyfer Ward Alaw a...

  Published in the Daily Post on 24th July 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • EDNA NOBLE: Obituary

  EDNA NOBLE

  NOBLE - EDNA, July 21, 2018. Peacefully at Westhaven Nursing Home, Rhos on Sea, and formerly of Llanelian Road, Old Colwyn, aged 81 years. Beloved wife of the late John; loving mum of Kim, Wayne,...

  Published in the Daily Post on 24th July 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • Ellen PIERCE: Obituary

  Ellen PIERCE

  PIERCE Ellen Nellie 16 Gorffennaf 2018. Yn dawel yng Nghartref Cartrefle, Llanrwst, gynt o Maesteg, Dolydd Terrace, Capel Curig. Yn 96 mlwydd oed. Roedd Nellie yn cymeriad annwyl a bywiog a fydd...

  Published in the Daily Post on 24th July 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • Iona HILLDRUP: Obituary

  Iona HILLDRUP

  HILLDRUP Iona Gorffennaf 2018 (gynt o Llanrug) Yn dawel ym mreichiau ei theulu yn Hospis Ty Olwen, Ysbyty Morriston, Abertawe. Angladd Hollol Breifat. Derbynnir rhoddion yn garedig er cof tuag at...

  Published in the Daily Post on 24th July 2018
  This announcement has 1 photo and 1 candle.
  See announcement