Search our archive of obituaries, death notices, memorials and acknowledgements

Searching: Obituaries, Death Notices, Memorial & Acknowledgements in Daily Post

Results 51 to 60 of 57,438 in Daily Post

 • GWENDOLINE MARY EVANS: Obituary

  GWENDOLINE MARY EVANS

  EVANS GWENDOLINE MARY Gwennie Felin June 11, 2018. Peacefully of 18, Llys Awelon, Ruthin aged 86. Beloved wife of the late Wil, dearly loved mother of John, Elfed and Dorothy, a proud nain and h�n...

  Published in the Daily Post on 16th June 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • HAROLD GRIFFITHS: Acknowledgement

  HAROLD GRIFFITHS

  GRIFFITHS HAROLD Ron, Betty and family wish to thank all for expressions of sympathy during our recent bereavement. Grateful thanks to the Reverend Eirlys Gruffydd Evans for her compassionate...

  Published in the Daily Post on 16th June 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • GARETH PRITCHARD: Obituary

  GARETH PRITCHARD

  PRITCHARD - GARETH June 12th 2018 suddenly at his home in Brynsiencyn aged 37 years. Loving son of Chris and Billy, much loved brother of Dylan and Branwen, fond uncle of Cadi and Hari. Sadly...

  Published in the Daily Post on 16th June 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • KATHLEEN ELIZABETH BAKER: Obituary

  KATHLEEN ELIZABETH BAKER

  BAKER - KATHLEEN ELIZABETH (Kathy), June 4, 2018. At her home at Woodland Drive, Greenfield. Aged 39 years. Beloved wife of Gareth, and much loved mother of Luke and Emily. Dear daughter of...

  Published in the Daily Post on 16th June 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • DAFYDD GWYNFOR ROBERTS: Obituary

  DAFYDD GWYNFOR ROBERTS

  ROBERTS - DAFYDD GWYNFOR, 13 Mehefin, 2018. Yn dawel yn Ysbyty Gwynedd, ac o 27 Cae Berllan, Caernarfon, yn 86 mlwydd oed. Priod gofalus Joan, a thad arbennig Llywela a Gwynfor; taid balch Elin a'r...

  Published in the Daily Post on 16th June 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • WILLIAM DAVID THOMAS: Obituary

  WILLIAM DAVID THOMAS

  THOMAS - WILLIAM DAVID (Dafydd), . Hunodd yn dawel yng nghwmni ei deulu ar y 9fed o Fehefin 2018 yn Hosbis Dewi Sant ac o 15 Ffordd Bryn Gosol, Llandudno yn 73 mlwydd oed. Priod ffyddlon a ffrind...

  Published in the Daily Post on 16th June 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • DAVID HUGH ROBERTS: Obituary

  DAVID HUGH ROBERTS

  ROBERTS - DAVID HUGH (Dei Betws), June 11, 2018. Peacefully at St Davids Hospice, Llandudno in the company of his family aged 95 years of Marston Drive, Rhos on Sea, formerly of St. Georges Road....

  Published in the Daily Post on 16th June 2018
  This announcement has 1 photo and 1 candle.
  See announcement
 • Llinos PARRY: Acknowledgement

  Llinos PARRY

  PARRY Llinos Dymuna teulu y ddiweddar Llinos Parry o Neuadd Wen, Rhostrehwfa ddiolch o galon am bob arwydd o gydymdeimlad a charedigrwydd a ddangoswyd tuag atynt yn ystod eu profedigaeth lem....

  Published in the Daily Post on 16th June 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • MEILIR VAUGHAN EVANS: Acknowledgement

  MEILIR VAUGHAN EVANS

  EVANS MEILIR VAUGHAN Fferm Glanyrafon, Glanyrafon, Corwen. Hoffem oll fel teulu ddiolch o galon i bawb am bob arwydd o gydymdeimlad a ddangoswyd i ni yn ein profedigaeth lem o golli Meilir-priod,...

  Published in the Daily Post on 16th June 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • ELLEN ANN EDWARDS: Obituary

  ELLEN ANN EDWARDS

  EDWARDS - ELLEN ANN, . Mehefin 12fed 2018. Yn dawel yng Nghartref Bryn yr Eglwys, Pentrefoelas yn 91 mlwydd oed. Priod cariadus y diweddar Gwynfryn, mam annwyl i Evan, Caerwyn a Brynle. Chwaer,...

  Published in the Daily Post on 16th June 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement