Search our archive of obituaries, death notices, memorials and acknowledgements

Searching: Obituaries, Death Notices, Memorial & Acknowledgements in Daily Post

Results 21 to 30 of 57,840 in Daily Post

 • BERYL CHAMBERLAIN WILLIAMS: Obituary

  BERYL CHAMBERLAIN WILLIAMS

  WILLIAMS - BERYL CHAMBERLAIN, 26 Gorffennaf, 2018. Yn dawel yng nghwmni ei theulu yn Ysbyty Gwynedd, ac o Awelfryn, Rhos Isaf, yn 92 mlwydd oed. Gwraig addfwyn a chariadus Hugh, mam arbennig Karen...

  Published in the Daily Post on 28th July 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • CAROL RENEE MERCHANT: Obituary

  CAROL RENEE MERCHANT

  MERCHANT - CAROL RENEE, July 18, 2018. Peacefully at Walshaw Lodge Care Home, Prestatyn, formerly of Trem y Mynydd, Belgrano aged 75 years. Beloved wife of the late Jeffrey (Jeff) and a dear sister...

  Published in the Daily Post on 28th July 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • DILYS EVANS: Obituary

  DILYS EVANS

  EVANS - DILYS, July 23, 2018. Peacefully at Glan Clwyd Hospital after a short illness, of Trefnant, aged 91 years. Much loved companion of Dorothy and dear sister of Hubert and the late Eddie and...

  Published in the Daily Post on 28th July 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • HAROLD HUGHES: Acknowledgement

  HAROLD HUGHES

  HUGHES HAROLD Lowri and all the family of the late Harold Hughes, Penrhwylfa, Brynford, wish to express their sincere thanks to all relatives, friends and neighbours for all the letters, cards,...

  Published in the Daily Post on 28th July 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • ROBERT EVAN ELLIS: Obituary

  ROBERT EVAN ELLIS

  ELLIS - ROBERT EVAN (Bob), July 22, 2018. Peacefully at Church Manor, Towyn, Abergele aged 88 years. Beloved husband of the late Dorothy and Glenys, much loved father of Yvonne, Paul, Denise,...

  Published in the Daily Post on 28th July 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • CHARLES HENRY RUDGE: Obituary

  CHARLES HENRY RUDGE

  RUDGE - CHARLES HENRY, July 24, 2018. Peacefully at Dolgellau Hospital, of Ffynhonnau, Dolgellau aged 85 years. Funeral service and committal at Aberystwyth Crematorium on Friday 3rd August 2018 at...

  Published in the Daily Post on 28th July 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • GLENYS ROBERTS: Acknowledgement

  GLENYS ROBERTS

  ROBERTS - GLENYS Cae'r Delyn, Bodffordd. Dymuna Geraint, Rhiannon a Morfudd ddiolch yn ddiffuant i'r holl deulu, cymdogion a ffrindiau triw am pob arwydd o gefnogaeth, caredigrwydd a chydymdeimlad...

  Published in the Daily Post on 28th July 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • GWILYM GRIFFITHS: Birthday memorial

  GWILYM GRIFFITHS

  GRIFFITHS GWILYM Er cof am Gwilym Griffiths ar ei Benblwydd ar 27ain o Gorffennaf. Tad, Taid a Hen-Taid arbennig. Yn dawel hiraethwn, gyda cariad a cofiwn. Oddi wrth Eirlys, Mai, Eifion a'r Teulu...

  Published in the Daily Post on 27th July 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • OLWEN EVANS: Obituary

  OLWEN EVANS

  EVANS - OLWEN , July 25, 2018. Peacefully at Plas Garnedd Residential Home, Llanberis of 30 Lon y Bryn, Menai Bridge, aged 97 years. Dearly beloved wife of the late Llew, devoted step mother to...

  Published in the Daily Post on 27th July 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • LORA ANN ROBERTS: Obituary

  LORA ANN ROBERTS

  ROBERTS - LORA ANN , . Gorffennaf 24ain 2018 yn dawel yng Nghartref Plasgwyn, Pentrefelin, gynt o Blaen y Wawr, Llanystumdwy, yn 90 mlwydd oed. Annwyl briod y diweddar W.J. Roberts (John barbar);...

  Published in the Daily Post on 27th July 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement