Search our archive of obituaries, death notices, memorials and acknowledgements

Searching: Memorial notices in Daily Post

Results 1 to 10 of 5,405 in Daily Post

 • EMYR WYN A ROLANT ELFYN. PARRY: Memorial

  EMYR WYN A ROLANT ELFYN. PARRY

  PARRY - EMYR WYN A ROLANT ELFYN. Er cof annwyl am Emyr fy mhriod a'm ffrind gorau a hunodd Mehefin 16, 2014 a'm mab Elfyn a hunodd Gorffennaf 12, 2004. "Yn dawel hiraethaf, Gyda chariad y...

  Published in the Daily Post on 16th June 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • GWYNETH JEAN JONES: Memorial

  GWYNETH JEAN JONES

  JONES GWYNETH JEAN Gywneth I gofion annwyl ac mewn hiraeth am chwaer a modryb hoff a fu farw 9ed o Mehefin 2013, yn 84 oed. O hyd yn ei'n meddyliau, ac am byth yn ei'n calonnau. Oddi Wrth Brodyr,...

  Published in the Daily Post on 9th June 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • ANDI BOOTH: Memorial

  ANDI BOOTH

  BOOTH ANDI June 7th 2015 "One of these days" - Pink Floyd, "Roadhouse Blues" - The Doors. Lots of love Annie xx "Everyone says Hi" - David Bowie.- Love Aimee, Richard,...

  Published in the Daily Post on 7th June 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • IOLA HUMPHREYS: Memorial

  IOLA HUMPHREYS

  HUMPHREYS IOLA Er cof annwyl am Iola Humphreys, Bodfan, Rhosgadfan hunodd 3 Mehefin, 2016. Er mor felys yw'r atgofion Am yr amser gynt a fu Dal mae hiraeth yn ein calon Am un annwyl iawn i ni....

  Published in the Daily Post on 2nd June 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • EMLYN WILLIAMS: Memorial

  EMLYN WILLIAMS

  WILLIAMS EMLYN I gofio am wr, tad a thaid annwyl iawn ar ddydd penblwydd priodas diemwnt Mai 27, Llu o atgofion yn llenwi y cof am benblwyddi priodas a ddaeth yn eu tro Ond heddiw mae hiraeth a...

  Published in the Daily Post on 26th May 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • EVAN LLYWELYN. PRITCHARD: Memorial

  EVAN LLYWELYN. PRITCHARD

  PRITCHARD - EVAN LLYWELYN. Er cof annwyl am Llew a hunodd ar y 27ain o Fai 2013. Gwr annwyl a charedig Megan, tad, taid a hen daid gofalus a balch. Dagrau hiraeth dreigla'n dawel, Am un annwyl iawn...

  Published in the Daily Post on 26th May 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • CERI HUGHES MORRIS: Memorial

  CERI HUGHES MORRIS

  MORRIS, CERI HUGHES Abergele Atgofion melys o briod, mam a nain addfwyn a hunodd Mai 24ain 2008 Er ffresni y gwanwyn a'i flagur, A lenwa'n calonnau � si, Gaeafol a llym yw yr hindda'n Fy nghalon...

  Published in the Daily Post on 24th May 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • MARGARET WILLIAMS: Memorial

  MARGARET WILLIAMS

  WILLIAMS MARGARET Maggie Sadlar Bu farw 16eg o Fai 2012 Pedair blynedd ers dy golli, Y boen yn dal mor arw. Cariad - Eilir

  Published in the Daily Post on 16th May 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • JENNY BENNETT: Memorial

  JENNY BENNETT

  BENNETT JENNY I gofion annwyl ac mewn hiraeth am ei'n mam a nain arbennig, fe farw 15eg o Fai, 2001, yn 97 oed. Er mor felys iw'r atgofion am yr amser gynt a fu, ddal mae hiraeth yn ei'n calon am...

  Published in the Daily Post on 15th May 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • BARRY. MILLS: Memorial

  BARRY. MILLS

  MILLS - BARRY. 14th May 2014. Loving memories of a wonderful husband. As time goes by without you, And days turn into years, They hold a million memories, And many silent tears. Remembering you is...

  Published in the Daily Post on 14th May 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement