Search our archive of obituaries, death notices, memorials and acknowledgements

Searching: Birthday memorial notices in Daily Post published in 2015

Results 1 to 10 of 93 in Daily Post

 • SMITH: Birthday memorial

  SMITH

  SMITH - MAUREEN. Thinking of you on your birthday. Those we love don't go away they walk beside us everyday Unseen, unheard, but always near still loved, still missed and very dear. Love Fiona,...

  Published in the Daily Post on 30th December 2015
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • HUGHES: Birthday memorial

  HUGHES

  HUGHES - GARETH. Er cof annwyl am Gareth, Graig Wen, Tyn Lon, ar ddydd ei benblwydd, Rhagfyr 24ain. Yn dawel hiraethwn, Gyda chariad y cofiwn. Doris, Bethan, Peter, Catrin, Tomos a Mari x x

  Published in the Daily Post on 24th December 2015
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • WILLIAMS: Birthday memorial

  WILLIAMS

  WILLIAMS - J CHARLES. 51 Stryd Y Bont, Llangefni I gofio'n dyner a hiraethus am wr, tad a thaid annwyl a fydd ei benblwydd ar ddydd Nadolig. Dyma'r dydd sy'n dwyn atgofion, Am un annwyl iawn i ni....

  Published in the Daily Post on 24th December 2015
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • HUGHES: Birthday memorial

  HUGHES

  HUGHES - MAIR. (Nyrs) Er cof annwyl am ben-blwydd fy annwyl wraig. Cariad am byth - Will x x

  Published in the Daily Post on 21st December 2015
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • THOMAS: Birthday memorial

  THOMAS

  THOMAS - ANNE. (Nancy) God has taken you away from us, And taken you to rest, It's not for us to understand, He only takes the best. Love from Elias and all the family

  Published in the Daily Post on 15th December 2015
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • OWEN: Birthday memorial

  OWEN

  OWEN - MARGARET EIRLYS. Carreg-y-Gad, Llanfairpwll. Er cof pen-blwydd tyner am Eirlys, gwraig a mam arbennig. Gyda chariad y cofiaf, Yn dawel hiraethaf. Robin xxx

  Published in the Daily Post on 11th December 2015
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • ROBERTS: Birthday memorial

  ROBERTS

  ROBERTS Christabel 9th December Happy Birthday Mam It’s that time of year again But there’s nothing we can say Only that we love and miss you Every single day. With love from Mic, Iola, Tony, Lona,...

  Published in the Daily Post on 9th December 2015
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • EVANS: Birthday memorial

  EVANS

  EVANS - MAIR ELIZABETH (Bessie) Treasured birthday memories of my dear Mam on December 2nd, also dear Dad JOSEPH WILLIAM December 22nd, always in my thoughts, still very sadly missed, Gwenda

  Published in the Daily Post on 2nd December 2015
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • WILLIAMS: Birthday memorial

  WILLIAMS

  WILLIAMS - WILLIAM RHYS (Bill Glan Conwy) An dy benblwydd, 27ain o Dachwedd. Byth yn anghof. Meddwl amdanat bob dydd. Caria mawr Mair, Anthony, Elana a Nathan xxxx

  Published in the Daily Post on 27th November 2015
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • LLOYD: Birthday memorial

  LLOYD

  LLOYD - EIRLYS, Penmachno. I gofio'n annwyl am ben-blwydd Eirlys ar Dachwedd 22ain. Ni chawn heddiw anfon cerdyn, Pell yw'r daith i ardal hedd, Ond cawn roddi anrheg fechan, Blodau hiraeth ar dy...

  Published in the Daily Post on 21st November 2015
  This announcement has 1 photo.
  See announcement