Search our archive of obituaries, death notices, memorials and acknowledgements

Searching: Birthday memorial notices in Daily Post

Results 81 to 90 of 3,331 in Daily Post

 • JONES OWEN: Birthday memorial

  JONES OWEN

  JONES OWEN RICHARD Now Bryn Coed, Llangefni er c�f annwyl ar dy ben - blwydd heddiw Ebrill 27ain, yn 80 mlwydd oed. Gwres yr haul a sycha ddeigryn, nid oes dim trwy greadigaeth a all sychu deigryn...

  Published in the Daily Post on 27th April 2017
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • HUGHES: Birthday memorial

  HUGHES

  HUGHES - BETHAN WYN (BA) Er cof pen-blwydd am ein hunig ferch a fuasai yn 52 oed ar 26ain o Ebrill 2017. Cofio'r hwyl, a chofio'r wen siriol wrth gofio'n seren. Dad a Mam 3 Tan y Foel, Llanerchymedd

  Published in the Daily Post on 26th April 2017
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • PARRY RHIANNON: Birthday memorial

  PARRY RHIANNON

  PARRY RHIANNON WYN AC OWEN RICHARD (NOW) EBRILL 18ed ar 19ed Byth yn angof Y GENOD ar PLANT xx

  Published in the Daily Post on 18th April 2017
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • WILLIAMS: Birthday memorial

  WILLIAMS

  WILLIAMS - BERYL MAY. Rhosybol. Er cof am ben-blwydd mam a nain annwyl iawn ar Ebrill 5ed. Ni allwn anfon cerdyn, Ond rhoi blodyn ar eich bedd. Cariad am byth, Eirlys x a Shirley x

  Published in the Daily Post on 5th April 2017
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • JONES SARAH: Birthday memorial

  JONES SARAH

  JONES SARAH ELIZABETH (BETH) Dolwen, Llanrug. Cofion pen-blwydd ar Ebrill 4ydd. Byth yn angof. Hefin; John a Heather; Mark, Janet, Tomos, Wiliam a Beth; Tudor, Michelle, Elin a Mabon. .

  Published in the Daily Post on 4th April 2017
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • JONES: Birthday memorial

  JONES

  JONES - TREFOR 30ain Mawrth. Er cof penblwydd am wr, tad a thaid annwyl ac arbennig. "Yn ein hiraeth dwys fe roddwn Heddiw flodyn ar dy fedd Atgof hir fydd eto'n aros Am dy lais a'th siriol...

  Published in the Daily Post on 30th March 2017
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • THOMAS RICHARD: Birthday memorial

  THOMAS RICHARD

  THOMAS RICHARD MOELWYN 5 Park Terrace, Llangoed Er cof pen blwydd yn 90 oed. Yn anghof ni chaiff fod, Am byth yn ein cof a'n calonau. Mary, Mair, John Richard, Wyn, Reg, Wendy, Ellen Wyn, Zoe...

  Published in the Daily Post on 27th March 2017
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • HUGHES: Birthday memorial

  HUGHES

  HUGHES - MARGARET ELIZABETH Bryn Meurig, Llangefni. Er cof phen-blwydd ar 18 Mawrth - Gwilym, Nia a'r plant xx

  Published in the Daily Post on 18th March 2017
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • FOSTER JUNE: Birthday memorial

  FOSTER JUNE

  FOSTER JUNE BRENDA In God's garden up above stands a rose we dearly love, she stands with petals open wide, watered by the tears we've cried, her fragrance fills our lives each day, locked in our...

  Published in the Daily Post on 18th March 2017
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • OWEN: Birthday memorial

  OWEN

  OWEN - REES. Special memories on your 65th birthday, 18th of March. Your birthday is here but you aren't, I'd send you a gift but no I can't, So I'll make a wish upon a star, To carry my love to...

  Published in the Daily Post on 18th March 2017
  This announcement has 1 photo.
  See announcement