Search our archive of obituaries, death notices, memorials and acknowledgements

Searching: Birthday memorial notices in Daily Post

Results 21 to 30 of 3,331 in Daily Post

 • BRYN BACH JONES: Birthday memorial

  BRYN BACH JONES

  JONES BRYN BACH Mab a brawd annwylaf a fuasai'n 40 oed heddiw. Hiraeth diderfyn Mam a Carwyn.

  Published in the Daily Post on 3rd February 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • GWILYM PARRY: Birthday memorial

  GWILYM PARRY

  PARRY GWILYM Er Cof am ben-blwydd tad, taid a hen daid annwyl ar y 3ydd o Chwefror. "Dagrau hiraeth a dreigla'n dawel". Byth yn anghof, gan y teulu.

  Published in the Daily Post on 3rd February 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • SHIRLEY BENNETT: Birthday memorial

  SHIRLEY BENNETT

  BENNETT SHIRLEY nee Picton (Happy birthday to the one we loved, cherished and adored and who we miss so much, 'til we meet again.) - Love Cledwyn, Ann, Wendy, Lynne, David, Little Theo, Little...

  Published in the Daily Post on 27th January 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • EILIAN. WILLIAMS: Birthday memorial

  EILIAN. WILLIAMS

  WILLIAMS - EILIAN. Cefn Pali, Rhosybol. Er cof penblwydd brawd ag ewythr annwyl, heddiw Ionawr 22ain. Ni chawn heddiw anfon cerdyn, Pell yw'r daith i wlad yr hedd, Ond cawn roddi anrheg fechan,...

  Published in the Daily Post on 22nd January 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • MARY. JONES: Birthday memorial

  MARY. JONES

  JONES - MARY. Er cof penblwydd, Mary Jones, Pen Chwarel, Rhosmeirch. Mi fuasai yn 82 ar Ionawr 17. Ni chawn heddiw anfon cerdyn, Pell yw'r daith i'r ardal hedd, Ond cawn roddi anrheg fechan, Blodau...

  Published in the Daily Post on 17th January 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • CEINION WILLIAMS: Birthday memorial

  CEINION WILLIAMS

  WILLIAMS CEINION Mewn hiraeth, cofiwn dy benblwydd heddiw Rhagfyr 28ain yn 70 oed. Byth yn anghof, Al, Kar, Jude, Chris, Andrew, Jo, Soph a Tomos John. Xxxxx

  Published in the Daily Post on 28th December 2017
  This announcement has 1 photo.
  See announcement