Search our archive of obituaries, death notices, memorials and acknowledgements

Searching: Birthday memorial notices in Daily Post

Results 1 to 10 of 3,331 in Daily Post

 • HELEN EVANS: Birthday memorial

  HELEN EVANS

  EVANS HELEN I gofio'n annwyl am Helen, Rocklea, Llanengan ar ddiwrnod ei phenblwydd oddi wrth Richard a'r teulu.

  Published in the Daily Post on 30th July 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • GWILYM GRIFFITHS: Birthday memorial

  GWILYM GRIFFITHS

  GRIFFITHS GWILYM Er cof am Gwilym Griffiths ar ei Benblwydd ar 27ain o Gorffennaf. Tad, Taid a Hen-Taid arbennig. Yn dawel hiraethwn, gyda cariad a cofiwn. Oddi wrth Eirlys, Mai, Eifion a'r Teulu...

  Published in the Daily Post on 27th July 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • NANCY JONES: Birthday memorial

  NANCY JONES

  JONES NANCY Penarlag/Hawarden Er cof ar ei phenblwydd heddiw am ein mam annwyl, a hunodd 16 Chwefror 2018 yn 96 mlwydd oed. Oddiwrth Glenys ac Alun, Bethan a Mark. "Yn dawel y hiraethwn, gyda...

  Published in the Daily Post on 27th July 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • EDWARDS: Birthday memorial

  EDWARDS

  EDWARDS Er cof am benblwydd chwaer annwyl iawn yn 80eg oed, sef Morfen Edwards, Anmor, Stryt Las, Rhosllanerchrugog. Byth yn angof. - Ansi xx.

  Published in the Daily Post on 21st July 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement