Search our archive of obituaries, death notices, memorials and acknowledgements

Searching: Acknowledgement notices in Daily Post

Results 1 to 10 of 6,885 in Daily Post

 • HANNAH JONES: Acknowledgement

  HANNAH JONES

  JONES HANNAH (Tawel Lan, Llanberis). Dymuna Dewi, Gwerfyl, Peter a Ieuan ddiolch am bob arwydd o gydymdeimlad a ddangoswyd iddynt yn eu profedigaeth o golli modryb annwyl iawn. Diolch i Gartref...

  Published in the Daily Post on 28th July 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • HAROLD HUGHES: Acknowledgement

  HAROLD HUGHES

  HUGHES HAROLD Lowri and all the family of the late Harold Hughes, Penrhwylfa, Brynford, wish to express their sincere thanks to all relatives, friends and neighbours for all the letters, cards,...

  Published in the Daily Post on 28th July 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • GLENYS ROBERTS: Acknowledgement

  GLENYS ROBERTS

  ROBERTS - GLENYS Cae'r Delyn, Bodffordd. Dymuna Geraint, Rhiannon a Morfudd ddiolch yn ddiffuant i'r holl deulu, cymdogion a ffrindiau triw am pob arwydd o gefnogaeth, caredigrwydd a chydymdeimlad...

  Published in the Daily Post on 28th July 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • SUSAN ELIZABETH EVANS: Acknowledgement

  SUSAN ELIZABETH EVANS

  EVANS SUSAN ELIZABETH David wishes to express his sincere gratitude to all relatives and friends for the many kind messages of sympathy and support he received following the sad loss of Sue. Also...

  Published in the Daily Post on 25th July 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • ROSALIND JULIA OWENS (NEE FROSSELL): Acknowledgement

  ROSALIND JULIA OWENS (NEE FROSSELL)

  OWENS (NEE FROSSELL) ROSALIND JULIA Dymuna Geriant Owens a'r teulu ddiolch am bob arwydd o gydymdeimlad a ddangoswyd tuag atynt yn ddiweddar. Casglwyd swm anrhydeddus o �487 ar gyfer Ward Alaw a...

  Published in the Daily Post on 24th July 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • CATHERINE REES WILLIAMS: Acknowledgement

  CATHERINE REES WILLIAMS

  WILLIAMS CATHERINE REES Dymuna John a theulu'r diweddar Catherine Rees Williams, 15 Ffordd Marchlyn, Caernarfon ddatgan eu diolch diffuant am y caredigrwydd a'r cydymdeimlad a dderbyniwyd yn eu...

  Published in the Daily Post on 21st July 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • LISA SIAN JONES: Acknowledgement

  LISA SIAN JONES

  JONES LISA SIAN Dymuna Wyn, Karen Catrin, Lewis a'r teulu oll ddiolch i bawb o bell ac agos am yr holl ymweliadau, cardiau a geiriau o gysur a dderbyniwyd yn y golled sydyn o'u merch a'u chwaer...

  Published in the Daily Post on 21st July 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • EIRA JEAN JONES: Acknowledgement

  EIRA JEAN JONES

  JONES EIRA JEAN Sally and June wish to express their sincere thanks to all relatives, friends and neighbours for the kind messages of sympathy extended to them on their recent sad loss of their...

  Published in the Daily Post on 21st July 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • KENNETH VAUGHAN JONES: Acknowledgement

  KENNETH VAUGHAN JONES

  JONES KENNETH VAUGHAN Ken Mrs Liz Jones wishes to thank relatives and friends for the sympathy extended to her in her sad and sudden bereavement. Thanks also for all cards, visits, phone calls and...

  Published in the Daily Post on 19th July 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement
 • OLIVE POVEY: Acknowledgement

  OLIVE POVEY

  POVEY OLIVE Criccieth Ronnie, Carol, Gordon and family would like to express their sincere thanks for all the kindness received from family and friends following their sad loss. We as a family...

  Published in the Daily Post on 18th July 2018
  This announcement has 1 photo.
  See announcement